วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551


ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense ,Past Continuous TensePast Simple Tenseการใช้แบบที่ 1 ใช้กับการกระทำที่ทำสมบูรณ์ในอดีต โดยการกระทำนั้นเริ่มในอดีต และจบไนอดีต บางครั้งผู้พูดอาจไม่ได้บอกออกมาว่าเหตุการณ์นั้นทำไปเมื่อไหร่ แต่จริงๆแล้วเขาทราบเวลาที่แน่นอนที่การกระทำนั้นเกิดขึ้น
เช่น
1. I saw a movie yesterday.ฉันดูภาพยนตร์เมื่อวานนี้
2. I didn't see a movie yesterday.ฉันไม่ได้ดูภาพยนตร์เมื่อวานนี้
3. Last year, I traveled to Japan.ปีที่แล้วฉันเดินทางไปญี่ปุ่น
4. Last year, I didn't travel to Japan.ปีที่แล้วฉันไม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่น
5. She washed her car.หล่อนล้างรถของตัวเอง
6. She didn't wash her car.หล่อนไม่ได้ล้างรถของตัวเอง7. I lived in Brazil for two years.ฉันอยู่ในบราซิลเป็นเวลาสองปี (เวลาไม่ได้อยู่ที่บราซิลแล้ว)
8. Shauna studied Japanese for five years.โชนาเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาห้าปี (ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้ว)
9. They sat at the beach all day.พวกเขานักอยู่ที่ชายหาดตลอดทั้งวัน (ตอนนี้ไม่ได้นั่งที่นั่นแล้ว)
10. We talked on the phone for thirty minutes.พวกเราคุยโทรศัพท์กันเป็นเวลาสามสิบนาที่ (ตอนนี้วางหูไปแล้ว)Past Continuous Tense1.Tanggwa was watching TV when Fuy called .แตงกวากำลังดูทีวีอยู่ตอนที่ฝ้ายโทรมาหา
2.When the phone rang , Tanggwa was writing a letter.เมื่อตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้นแตงกวากำลังเขียนจดหมายอยู่
3.While we were having the picnic, it started to rain .ในขณะที่เรากำลังทานอาหารกลางแจ้งกันฝนก็ได้ตกลงมา
4.What were you doing when the fire started ?คุณกำลังทำอะไรอยู่เมื่อตอนเริ่มเกิดเหตุไฟไหม้
5.I was listening to my iPod, so I didn’t hear the fire alarm .ตอนนั้นฉันกำลังฟังไอพ็อดของฉันอยู่ก็เลยไม่ได้ยินสัญญานเตือนไฟ
6.While Somchai was sleeping last night, someone stole his car .ขณะที่สมชายกำลังนอนหลับอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมา ก็มีคนมาขโมยรถยนต์ของเขาไปTanggwa was watching TV when Fuy called .แตงกวากำลังดูทีวีอยู่ตอนที่ฝ้ายโทรมาหา
7.When the phone rang , Tanggwa was writing a letter.เมื่อตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้นแตงกวากำลังเขียนจดหมายอยู่
8.While we were having the picnic, it started to rain .ในขณะที่เรากำลังทานอาหารกลางแจ้งกันฝนก็ได้ตกลงมา
9.What were you doing when the fire started ?คุณกำลังทำอะไรอยู่เมื่อตอนเริ่มเกิดเหตุไฟไหม้
10.I was listening to my iPod, so I didn’t hear the fire alarm .ตอนนั้นฉันกำลังฟังไอพ็อดของฉันอยู่ก็เลยไม่ได้ยินสัญญานเตือนไฟ
While Somchai was sleeping last night, someone stole his car .ขณะที่สมชายกำลังนอนหลับอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมา ก็มีคนมาขโมยรถยนต์ของเขาไป

1 ความคิดเห็น:

seammhai กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ